Polskie rekomendacje W3C
  • XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 - Ten dokument określa tryb przetwarzania i składnię dla ogólnych zadań inkluzji. Do inkluzji dochodzi poprzez łączenie zbiorów informacji XML w jeden złożony zbiór informacji. Wykaz dokumentów XML (zbiory informacji) do łączenia i kontrola nad procesem łączenia jest wyrażona w składni przyjaznej XML (elementy, atrybuty, odnośniki URI).
  • XML Events - Moduł zdarzeń XML określony w tej specyfikacji zapewnia języki XML ze zdolnością do jednostajnej integracji zdarzeń słuchaczy i powiązanych posiadaczy zdarzeń ze specyfikacją DOM. Interfejs zdarzeń poziomu 2 [DOM2EVENTS]. Wynikiem jest zapewnienie interoperacyjnego sposobu łączenia zachowań z adjustacją poziomu dokumentu.
  • XML Information Set (Second Edition) - Ta specyfikacja oferuje zestaw definicji dla użycia w innych specyfikacjach, które potrzebują odnosić się do informacji w dokumencie XML.
  • Namespaces in XML 1.1 - Przestrzenie nazw XML dostarczają prostych metod dla elementu kwalifikacyjnego i nazwę atrybutów użytych w dokumentach Rozszerzalnego Języka Znaczników (ang. Extensible Markup Language) przez skojarzenie ich z przestrzeniami nazw identyfikowanymi przez referencje IRI.
  • Associating Style Sheets with XML documents Version 1.0 - Ten dokument zezwala, aby szablon strony był połączony z dokumentem XML poprzez zawarcie jednej lub więcej instrukcji przetwarzania z adresatem szablonu strony xml w prologu dokumentu.

 

Kontakt: kontakt "at" antyspam "dot" pl

  • Winrar - WinRAR jest potężnym manadzerem archiwów, kożystając z tego narzędzia możesz znacznie zmniejszyć obiętość danych swoich archiwów. Program umożliwia tworzenie, oraz dekompresję archiwów rar oraz zip.
  • Irfanview - Irfanview to oprogramowanie dla platformy Windows, pozwalające na przeglądanie i podstawową edycję plików wielu formatów - przede wszystkim graficznych. Nazwa pochodzi od twórcy programu, bośniackiego programisty Irfan Skiljan, rozwijającego oprogramowanie od 1996 roku Program pozwala obsłużyć kilkadziesiąt formatów graficznych, dźwiękowych, wideo. Ceniony za szybkość działania.