Polskie tłumaczenie Rekomendacji "Associating Style Sheets with XML documents Version 1.0"

Autor: Mariusz Żebrowski.
Lokalizacja: http://www.antyspam.pl/w3c/REC-xml-stylesheet-19990629/

Dokument ten jest tłumaczeniem rekomendacji Associating Style Sheets with XML documents Version 1.0. Przekład ten nie jest przekładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja angielskojęzyczna na stronie W3C http://www.w3.org/1999/06/REC-xml-stylesheet-19990629/.
Dokument jest chroniony prawem autorskim. Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio).

W3C

Łączne Szablony Strony z dokumentami XML
Wersja 1.0

Rekomendacja W3C z 29 kwietnia 1999

Aktualna wersja:
http://www.w3.org/1999/06/REC-xml-stylesheet-19990629
Najnowsza wersja:
http://www.w3.org/TR/xml-stylesheet
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/1999/xml-stylesheet-19990428
Edytor:
James Clark <jjc@jclark.com>

Streszczenie

Ten dokument zezwala, aby szablon strony był połączony z dokumentem XML poprzez zawarcie jednej lub więcej instrukcji przetwarzania z adresatem szablonu strony xml w prologu dokumentu.

Status dokumentu

Ten dokument został omówiony przez członków W3C i inne zainteresowane strony, a także został zatwierdzony przez Dyrektora jako Rekomendacja W3C. Jest to stabilny dokument i może być używany jako wzorzec lub cytowany jako odnośnik normatywny z innego dokumentu. Rola Rola W3C podczas tworzenia rekomendacji polega na zwróceniu uwagi na specyfikację oraz promocję jego rozwoju. Zwiększa to funkcjonalność i interoperacyjność sieci internetowej.

Lista znanych błędów w tej specyfikacji jest dostępna pod adresem http://www.w3.org/TR/1999/xml-stylesheet-19990629/errata.

Komentarze na temat tej specyfikacji mogą być wysłane do < www-xml-stylesheet-comments@w3.org>. Archiwum ogólnodostępnych komentarzy jest dostępne pod adresem http://w3.org/Archives/Public/www-xml-stylesheet-comments.

Lista aktualnych Rekomendacji W3C i inne dokumenty techniczne można znaleźć pod adresem http://www.w3.org/TR.

Grupa Robocza oczekuje dodatkowych mechanizmów dla łączenia szablonów stron z dokumentem XML, aby był on zdefiniowany w przyszłej specyfikacji.

Używanie instrukcji przetwarzania XML w tej specyfikacji nie powinno być uważane jako precedens. W3C nie przewiduje rekomendacji użycia instrukcji przetwarzania w jakiejkolwiek przyszłej specyfikacji. Racjonalne uzasadnienie wyjaśnia dlaczego zostały użyte w tej specyfikacji.

Ten dokument został stworzony jako część Działalności W3C XML.

Spis treści

1 Instrukcja przetwarzania szablonu strony xml

Dodatki

A Odnośniki
B Racjonalne uzasadnienie

Instrukcja przetwarzania szablonu strony xml

Szablony stron mogą być połączone z dokumentem XML [XML10] poprzez użycie instrukcji przetwarzania, której adresatem jest szablon strony xml. Ta instrukcja przetwarzania stosuje się do zachowania HTML 4.0 <LINK REL="stylesheet">[HTML40].

Instrukcja przetwarzania szablonu strony xml jest analizowana w ten sam sposób, co znacznik początkowy, z taką różnicą, że do elementów rekordu innych, niż wcześniej zdefiniowane nie można się odnosić.

Następująca gramatyka jest podana podczas tego samego zapisu jako gramatyka w Rekomendacji XML [XML10]. Symbole gramatyczne, które nie są zdefiniowane tutaj są zdefiniowane w Rekomendacji XML.

instrukcja przetwarzania szablonu strony xml
[1]    StyleSheetPI    ::=    '<?xml-stylesheet' ( S PseudoAtt)* S? '?>'
[2]    PseudoAtt    ::=    Name S ? '=' S? PseudoAttValue
[3]    PseudoAttValue    ::=    ('"' ([^"<&] | CharRef | PredefEntityRef)* '"'
| "'" ([^'<&] | CharRef | PredefEntityRef)* "'")
- ( Char* '?>' Char*)
[4]    PredefEntityRef    ::=    '&amp;' | '&lt;' | '&gt;' | '&quot;' | '&apos;'

W PseudoAttValue, CharRef lub PredefEntityRef są interpretowane w ten sam sposób, jak w wartości normalnego strybutu XML. Właściwa wartość pseudoatrybutu to wartość po przemieszczeniu każdego odnośnika poprzez znak referencji. To przemieszczenie nie jest wykonywane automatycznie przez procesor XML.

Instrukcja przetwarzania szablonu strony xml jest dozwolona tylko w prologu dokumentu XML. Składnia XML jest ograniczana, gdzie instrukcje przetwarzania są dopuszczone w prologu; instrukcja przetwarzania szablonu strony xml jest dozwolona wszędzie w prologu, gdzie występują te ograniczenia.

UWAGA: Jeżeli instrukcja przetwarzania szablonu strony xml występuje w zewnętrznym podzbiorze DTD lub w parametrze elemencie rekordu, możliwe jest, że nie może być on przetworzony przez nieatestujący procesor XML (patrz [XML10]).

Następujące pseudoatrybuty są zdefiniowane


 href CDATA #REQUIRED
type CDATA #REQUIRED
title CDATA #IMPLIED
media CDATA #IMPLIED
charset CDATA #IMPLIED

 zmienny (tak|nie) "nie"

Semantyki tych pseudoatrybutów są dokładnie jak z < LINK REL="stylesheet"> w HTML 4.0, z wyjątkiem zmiennego pseudoatrybutu. Jeślizmienny="tak" jest wyszczególniony, wtedy instrukcja przetwarzania ma semantykę < LINK REL="alternate stylesheet"> zamiast <LINK REL="stylesheet"> .

UWAGA: Ponieważ wartość atrybutu href jest odnośnikiem URI, może być względnym URI i może zawierać fragmentowym identyfikatorem. W szczególności odnośnik URI może zawierać tylko fragmentowym identyfikatorem. Taki odnośnik URI jest odnośnikiem części dokumentu zawierającego instrukcję przetwarzania szablonu strony xml (patrz [RFC2396]). Konsekwencją jest to, że instrukcja przetwarzania szablonu strony xml zezwala, by szablon strony był wbudowany w tym samym dokumencie, co instrukcja przetwarzania szablonu strony xml.

W niektórych przypadkach szablony stron mogą być łączone z dokumentem XML za pomocą zewnętrznych do dokumentu. Na przykład wcześniejsze wersje HTTP [RFC2068] (część 19.6.2.4) pozwalały szablonom stron łączyć się z dokumentami XML za pomocą nagłówka Link . Uważa się, że jakiekolwiek linki do szablonów stron, które są zewnętrznie określone dla dokumentu, miały miejsce przed linkami określonymi przez instrukcję przetwarzania szablony strony xml. Jest takie samo jak w HTML 4.0 (patrz część 14.6).

Tutaj jest kilka przykładów z HTML 4.0 z odpowiadającą instrukcją przetwarzania:

<LINK href="mystyle.css" rel="style sheet" type="text/css">
<?xml-stylesheet href="mystyle.css"

 type="text/css"?>

<LINK href="mystyle.css" title="Compact" rel="stylesheet"

 type="text/css">
<?xml-stylesheet href="mystyle.css" title="Compact" type="text/css"?>

<

 LINK href="mystyle.css" title="Medium" rel="alternate stylesheet"
type="text/css">
<

 ?xml-stylesheet alternate="yes" href="mystyle.css" title="Medium"
type="text/css"?>

Wielokrotne instrukcje przetwarzania xml-stylesheet są także dozwolone z dokłądnie taką samą semantyką, jak z LINK REL="stylesheet". Na przykład

<LINK rel="alternate stylesheet" title="compact"

 href="small-base.css"
type="text/css">
<LINK rel="alternate stylesheet" title="compact" href="small-extras.css"

 type="text/css">
<LINK rel="alternate stylesheet" title="big print" href="bigprint.css"
type="text/css">
<

 LINK rel="stylesheet" href="common.css" type="text/css">

byłyby równoważne do:

<

 ?xml-stylesheet alternate="yes" title="compact" href="small-base.css"
type="text/css"?>
<

 ?xml-stylesheet alternate="yes" title="compact" href="small-extras.css"
type="text/css"?>
<

 ?xml-stylesheet alternate="yes" title="big print" href="bigprint.css"
type="text/css"?>
<

 ?xml-stylesheet href="common.css" type="text/css"?>

A Bibliografia

HTML40
Konsorcjum World Wide Web. Specyfikacja HTML 4.0 . Rekomendacja W3C. See http://www.w3.org/TR/REC-html40
RFC2068
R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk Nielsen, and T. Berners-Lee. Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1. . IETF RFC 2068. See http://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt.
RFC2396
T. Berners-Lee, R. Fielding, oraz L. Masinter. Uniform Resource Identifiers (URI): Ogólna składnia. IETF RFC 2396. See http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt.
XML10
Konsorcjum World Wide Web. Język rozszerzalny (XML) 1.0. Rekomendacja W3C. Patrz http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210

B Racjonalne wyjaśnienie

Wystąpiły pilne wymagania co do specyfikacji dla łączenia szablonu strony, które mogłyby być spełnione w czasie do następnej edycji z głównych wyszukiwarek sprzedawców. Tylko poprzez wybranie prostego mechanizmu ściśle bazującego na zbadanych istniejących mechanizmach specyfikacja mogłaby być uzupełniona w czasie, aby sprostać tym wymaganiom.

Używanie instrukcji przetwarzania zapobiega zanieczyszczaniu struktury głównego dokumentu poprzez stosowanie szczególnych informacji przetwarzających.

Mechanizm wybrany dla tej wersji specyfikacji nie jest ograniczony do dodatkowych mechanizmów zaplanowanych do przyszłych wersji. Nie wymaga się, żeby one używały instrukcji przetwarzania; w rzeczywistości mogą nie zawierać informacji łączących w dokumencie źródłowym.